Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΥΜΑ


       Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἱησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. Δόξα σοι Θεός ημών,δόξα σοι.

       Πάτερ μν ν τος ορανος, γιασθήτω τ νομά σου. λθέτω βασιλεία σου. Γεννηθήτω τ θέλημά σου, ς ν οραν, κα π τς γς. Τν ρτον μν τν πιούσιον δς μν σήμερον. Κα φες μν τ φειλήματα μν, ς κα μες φίεμεν τος φειλέταις μν. Κα μ εσενέγκς μς ες πειρασμόν, λλ ῥῦσαι μς π το πονηρο. μήν.

       Δόξα... Κα νν... Κύριε, λέησον ).

       Χριστ Θεός, ελόγησον τν βρσιν κα τν πόσιν τν δούλων σου, τι γιος ε, πάντοτε· νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων. μήν.

       Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἱησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ


       Εχαριστομέν σοι, Χριστ Θες μν, τι νέπλησας μς τν πιγείων σου γαθν· μ στερήσς μς κα τς πουρανίου σου βασιλείας· λλ᾿ ς ν μέσ τν Μαθητν σου παρεγένου Σωτήρ, τν ερήνην διδος ατος, λθ κα μεθ᾿ μν, κα σσον μς.

       Δόξα... Κα νν... Κύριε, λέησον ).
       Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἱησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.


ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ


       Φάγονται πένητες κα μπλησθήσονται· κα ανέσουσι Κύριον ο κζητοντες ατόν· ζήσονται α καρδίαι ατν ες αἰῶνα αἰῶνος.

       Δόξα... Κα νν... Κύριε, λέησον ).

       Χριστ Θεός, ελόγησον τν βρσιν κα τν πόσιν τν δούλων σου, τι γιος ε, πάντοτε· νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων. μήν.

       Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἱησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ


       Εφρανας μς, Κύριε, ν τος ποιήμασί σου, κα ν τος ργοις τν χειρν σου γαλλιασάμεθα. σημειώθη φ᾿ μς τ φς το προσώπου σου, Κύριε· δωκας εφροσύνην ες τς καρδίας μν. π καρπο σίτου, ονου κα λαίου ατν νεπλήσθημεν. ν ερήν π τ ατ κοιμηθησόμεθα κα πνώσομεν· τι σύ, Κύριε, κατ μόνας π᾿ λπίδι κατκισας μς.

       Δόξα... Κα νν... Κύριε, λέησον ).
       Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἱησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου