Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

666 -ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ (ΜΕΡΟΣ 1ο)

 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ του Θεολόγου - Κεφάλαιο ιγ' Εδάφια 15 έως 17

15 Και του δόθηκε να δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήσει η εικόνα του θηρίου και να κάνει ώστε όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου να σκοτωθούν. 16 Και κάνει σ’ όλους, στους μικρούς και στους μεγάλους, και στους πλούσιους και στους φτωχούς, και στους ελεύθερους και στους δούλους, να δώσουν σ’ αυτούς χάραγμα πάνω στο χέρι τους το δεξί ή πάνω στο μέτωπό τους. 17 Και να μη δύναται κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει παρά μόνο όποιος έχει το χάραγμα, δηλαδή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του.
 
 Δύο μέσα θα μεταχειρισθεί ο Αντίχριστος για να πλανήσει τους κατοίκους όλης της γης και να τους κάνει τελείως δικούς του. Το πρώτο είναι η εικόνα του, η οποία θα παρουσιάσει θαυματουργικές ιδιότητες. Θα δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου, το δεύτερο αυτό θηρίο, ο ψευδοπροφήτης, όπως ονομάζεται. Η εικόνα θα μιλάει και θα προσκαλεί τους ανθρώπους να την προσκυνήσουν και όποιος δεν την προσκυνάει, θα θανατώνεται από την ίδια την εικόνα. Ετσι θα λυγίσουν όλοι εκείνοι που δεν δέχθηκαν "την αγάπην της αληθείας", για να σωθούν και θα πλανηθούν και θα προσκυνήσουν την εικόνα του Αντιχρίστου.

Το δεύτερο μέσο που θα χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος για να κάνει τους ανθρώπους τελείως δικούς του, είναι το χάραγμα με κωδικό αριθμό το 666. Το χάραγμα είναι ένας νέος κωδικός τρόπος παραστάσεως αριθμών, που είναι άσχετος με τους ήδη υπάρχοντες τρόπους, τον αραβικό 1,2,3, κ.λ.π., τον ελληνικό α,β,γ,ι,κ, κ.λ.π., και τον λατινικό Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, X κ.λ.π.

Ο τρόπος παραστάσεως των αριθμών με γραμμές, είναι το λεγόμενο Bar – code system. Με το γραμμικό αυτό σύστημα, η διπλή γραμμή παριστάνει τον αριθμό 6. Ετσι βλέπουμε σε όλα τα προϊόντα, τα εμπορεύσιμα, ένα γραμμικό σύστημα, στο οποίο υπάρχουν μονίμως μία διπλή γραμμή στο ένα άκρο, μία στο μέσον και μία στο άλλο άκρο, που εξέχουν συνήθως λίγο προς τα κάτω. Αυτή η διπλή γραμμή είναι το 666.

Είναι ο κωδικός αριθμός με τον οποίο εργάζεται το Bar - code system. Αυτό το σύστημα ήδη χρησιμοποιείται στις πλαστικές καρτες και σε κάθε κάρτα πληρωμής και εισπράξεως. Μετά την εξάπλωση αυτού του είδους των καρτών σε όλο τον κόσμο και της επιβολής και των νέων ταυτοτήτων με τον αριθμό 666, ο Αντίχριστος θα επιβάλλει σε όλους τους ανθρώπους μικρούς και μεγάλους, όλων των κοινωνικών τάξεων, χωρίς καμία εξαίρεση, να δεχθούν το χάραγμα αυτό να το λάβουν στο δεξί τους χέρι, ή στο μέτωπο και να αντικαταστήσει όλες τις πλαστικές κάρτες και όλες τις ταυτότητες.

Ετσι όλοι χωρίς καμία εξαίρεση, πλούσιοι και φτωχοί, αφεντικά και υπάλληλοι, εργάτες και αγρότες, μικροί και μεγάλοι, θα υποχρεωθούν να βάλουν στο δεξί τους χέρι, ή στο μέτωπο το χάραγμα, με τον κωδικό αριμθμό 666. Ολοι θα βάλουν αυτό το χάραγμα, διότι αυτό θα αντικαταστήσει τις ταυτότητες, με το πρόσχημα ότι δεν θα τις χάνουν, και τις κάρτες πληρωμής και εισπράξεως.

Αν λάβουμε υπ'όψη ότι το χρήμα δεν θα κυκλοφορεί πλέον, παρά μόνο διά μέσου του χαράγματος αυτού, καταλαβαίνουμε πόσο απλό θα είναι το γεγονός που μας περιγράφει η Αποκάλυψη, ότι δεν θα μπορεί κανείς να αγοράσει, ή να πουλήσει, χωρίς αυτό το χάραγμα στο δεξί του χέρι, ή στο μέτωπο. Ο Αντίχριστος νομίμως θα αποκλείσει κάθε άνθρωπο που δεν θα δεχθεί να βάλει το χάραγμα στο δεξί του χέρι ή στο μέτωπο, από κάθε συναλλαγή. Κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει, ούτε να πουλήσει χωρίς αυτό το χάραγμα. Και σήμερα κανείς δεν μπορεί να εισπράξει από την τράπεζα ένα οποιοδήποτε ποσό δικαιούται, χωρίς την ταυτότητά του. Επίσης κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει τίποτα χωρίς το χάραγμα στο δεξί του χέρι, ή στο μέτωπο

ΤΟ 666 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ του Θεολόγου - Κεφάλαιο ιγ' Εδάφιο 18

18 Εδώ είναι η σοφία: όποιος έχει νου ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, γιατί είναι αριθμός ανθρώπου, και ο αριθμός του είναι εξακόσια εξήντα έξι.
 
Ο αριθμός "χξστ'" (666), προφητεύθηκε από τον Κύριο στην Αποκάλυψη το 95 μ.Χ. και μάλιστα με το γραμμικό σύστημα (Bar - code system). Η προφητεία αυτή είναι καταπληκτική. Το σύστημα των αριθμών που εφευρέθηκε στις τελευταίες αυτές δεκαετίες (Bar - code system) και ο συγκεκριμένος αριθμός 666, είναι αλήθειες που φανερώνουν πολλά πράγματα. Φανερώνουν ότι ο Θεός υπάρχει και ζει και μάλιστα παρακολουθεί τη γη και τους κατοίκους της με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προσπαθεί να τον σώσει. Ακόμη φανερώνουν πόσο αληθινός είναι ο Λόγος του Θεού και ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ένα προφητικό βιβλίο και δεν ανήκει στο παρελθόν αλλά στο μέλλον. Ο Θεός είναι ο Μόνος που θα μπορούσε να προβλέψει ένα τέτοιο γεγονός 1900 χρόνια πριν.

Ο αριθμός 666 είναι ο καθιερωμένος κωδικός αριθμός με τον οποίο εργάζονται τα κομπιούτερς σήμερα και έχει καθιερωθεί από το 1984 σε όλα τα έθνη, μηδενός εξαιρουμένου. Σε κάθε εμπορεύσιμο προϊόν βλέπουμε το χάραγμα, το σύστημα αυτό των αριθμών με γραμμές λεπτότερες και παχύτερες. Μια διπλή γραμμή στις δύο άκρες και μία στην μέση, είναι το 666.

Αυτό το χάραγμα με τον κωδικό αριθμό 666 θα αποφασίσει ο αντίχριστος να το βάλει σε όλους τους ανθρώπους και μάλιστα στο δεξί χέρι, ή στο μέτωπο. Ο σκοπός του θα είναι να κάνει όλους τους ανθρώπους να ανήκουν σ' αυτόν και να υποταχθούν κατά πάντα στα θελήματά του. Αυτό θα είναι ο νόμος του κράτους του αντίχριστου και γι' αυτό κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει ούτε να πουλήσει, χωρίς αυτό το χάραγμα με τον κωδικό αριθμό 666, στο δεξί του χέρι ή στο μέτωπο. Αυτό προϋποθέτει την κατάργηση του χρήματος και την αντικατάστασή τους με το χάραγμα.

Σήμερα αυτό το σύστημα προετοιμάζεται με τις πλαστικές κάρτες, οι οποίες έχουν αντικαταστήσει τα χρήματα. Στην Αμερική έχει γίνει κανόνας, να ψωνίζουν οι άνθρωποι από το Σούπερ - μάρκετ και από κάθε μεγάλο κατάστημα με πλαστική κάρτα που έχει επάνω το χάραγμα με κωδικό αριθμό το 666. Κάθε εμπορεύσιμο προϊόν έχει το χάραγμα με τον κωδικό αριθμό 666 και δεν χρειάζεται να έχει επάνω την τιμή. Ο ταμίας περνάει το χάραγμα του προϊόντος από ένα φωτοκύτταρο και αμέσως γράφεται στον πίνακα το είδος και η τιμή του προϊόντος. Στο τέλος, αφού γίνει ο λογαριασμός, ο πελάτης δίνει την πλαστική κάρτα, ο ταμίας την περνάει από το κομπιούτερ και αφαιρεί το ποσόν από τον λογαριασμό τραπέζης του πελάτη και το προσθέτει στο λογαριασμό του καταστήματος.

Ο Αντίχριστος λοιπόν θα καταργήσει όλες τις κάρτες και θα τις αντικαταστήσει με ένα χάραγμα στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο. Αυτό θα είναι νόμιμο και πλήρως αιτιολογημένο, αφού την κάρτα μπορεί να την χάσει ο καθένας, ενώ το χάραγμα θα είναι μία μόνιμη κάρτα επάνω στο χέρι του ανθρώπου ή στο μέτωπο.

Αυτή τη στιγμή ο αντίχριστος δεν βασιλεύει και επομένως οι πλαστικές κάρτες και κάθε κάρτα με το χάραγμα και τον αριθμό 666 είναι μία προετοιμασία και ένα μεταβατικό στάδιο για την επόμενη περίοδο της επικράτησης του αντίχριστου. Το ίδιο ισχύει και για τις ταυτότητες. Κανείς όμως δεν θα μπορέσει να αγοράσει, ούτε να πουλήσει, όσες πλαστικές κάρτες και αν κατέχει και ούτε με την ταυτότητα θα μπορέσει να πείσει τον αντίχριστο ότι είναι δικός του, για να βρει κάποια χάρη.

Ούτε κάρτες, ούτε ταυτότητες, οσοδήποτε κι αν έχουν επάνω το χάραγμα με το 666, θα γίνουν δεκτές από τον αντίχριστο. Το μόνο που θα δεχθεί είναι το χάραγμα με τον αριθμό 666 στο δεξί χέρι, ή στο μέτωπο.

BAR CODE ( Ε.Α.Ν.-13 UPC) & χξς (666) 

 Εδώ  θα δούμε πως ίσως ο γραμμωτός κώδικας σχετίζεται με το αριθμό του θηρίου χξς (666) στα διάφορα προϊόντα, πιστωτικές κάρτες, ταυτότητες και πιθανόν σε άλλα μέσα ηλεκτρονικών συναλλαγών.
  Μέθοδος: Υποστηρίζεται ότι το 666 βρίσκεται στο Bar Codes και συγκεκριμένα στις τρεις μεγαλύτερες μπάρες. Για να κατανοηθεί αυτό πρέπει να αποδείξουμε ότι  αυτές οι τρεις μπάρες αποτελούν και αυτές από μόνες τους αριθμούς του γραμμωτού κώδικα. Αυτό θα γίνει
1)      παρουσιάζοντας τα χαραχτηριστικά του γραμμωτού κώδικα και
2)      κοιτώντας αν οι τρεις αυτές μπάρες παρουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά


Τι είναι: Ο γραμμωτός κώδικας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εναλλαγή άσπρων και μαύρων γραμμών για την παράσταση αριθμών ώστε να είναι εύκολα αναγνώσιμοι από τις ηλεκτρονικές μηχανές- υπολογιστές. Τα πιο γνωστά συστήματα γραμμωτού κώδικα είναι το U.P.C. (Universal Product Code) και το E.A.N. 13 (European Article Numbering) . Υποστηρίζεται ότι το τελευταίο θα χρησιμοποιηθεί για την αναγραφή στις ηλεκτρονικές ταυτότητες.
 
          1) Ε.Α.Ν-13 : Σημαίνει Ευρωπαϊκή Αρίθμηση Αντικειμένων και αποτελείται από 13 ψηφία. Το πρώτο είναι ξεχωριστό ενώ τα υπόλοιπα 12 είναι  χωρισμένα στα δύο ένα αριστερά και ένα δεξιά 
1ο ψηφίο
 Γράφεται αριστερά πρώτος από όλους και με αραβική μορφή (αριθμός δηλαδή)


7 πρώτα
 Υποδηλώνουν την χώρα προέλευσης και τον κατασκευαστή

5 επόμενα
 Μας δείχνουν τον τύπο του προϊόντος

Τελευταίο ψηφίο
 Είναι το ψηφίο ελέγχου με το οποίο ο υπολογιστής ελέγχει αν διάβασε σωστά τον κώδικα

Βοηθητικοί Χαρακτήρες
 Είναι οι πιο μακριοί χαρακτήρες και βρίσκονται ένας στην αρχή, ένας στην μέση και ένας στο τέλος. Ο μεσαίος χωρίζει τα 12 στοιχεία σε δύο υπό πεδία των 6 στοιχείων.
 
  2) Παράσταση Ψηφίων: Κάθε ψηφίο αποτελείται από μια αλληλουχία άσπρων και μαύρων γραμμών. Η αλληλουχία μαύρου (1)  – άσπρου (0) πρέπει να γίνεται τέσσερις φορές. Επίσης κάθε ψηφίο αποτελείται από επτά μονάδες (modules) πλάτους 0.33 χιλιοστών η κάθε μία. Δηλαδή κάθε ψηφίο έχει πλάτος 2.31 χιλ. = 7 ´ 0.33. Κάθε μέρος μαύρου ή άσπρου μπορεί να αποτελείται από παραπάνω από ένα modules

  
            ΔΗΛΑΔΗ: 1 ψηφίο = 7 ´ 0.33modules = 4 εναλλαγές άσπρου μαύρου = 2.31 χιλ.  Είναι δυνατό να υπάρχει μεγέθυνση και σμίκρυνση της παράστασης αλλά σε περίπτωση σμίκρυνσης δεν επιτρέπεται το module να είναι κάτω από 0.23 χιλ.
             Κωδικοποίηση αριστερού & δεξιού πεδίου: Κάθε ψηφίο του κώδικα μπορεί να παραστεί με 3 τρόπους. Οι πρώτοι δύο χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση στο αριστερό πεδίο ενώ ο τρίτος στο δεξί.
               Α) Ο Α και ο Β έχουν μεταξύ τους ανάποδη αντιστροφή
               Β) Ο Α και ο C έχουν μεταξύ τους αντίστροφή (αρνητικό)
               Γ) Ο Β και ο C έχουν μεταξύ τους κατοπτρική αντιστροφή


Επίσης:
  Δ) οι Α και Β είναι μονοί (αρχίζουν από 0)
  Ε) Ο C είναι περιττοί (αρχίζουν από 1)

Αυτά παραπάνω είναι και τα χαρακτηριστικά του γραμμωτού κώδικα
 που πρέπει να έχουν και οι τρεις επίμαχες μπάρες 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΘΜΩΝ:
 
 
 ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΔΑΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ
ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ 666
 
            3) Βοηθητικοί χαρακτήρες και 666: όπως είδαμε παραπάνω εκτός από τους 12 χαραχτήρες υπάρχουν άλλοι τρεις οι οποίοι είναι αμετάβλητοι και αποκαλούνται «μπάρες ασφαλείας» ή “guard bars”. Αυτοί οι χαραχτήρες βρίσκονται στην αριστερή και δεξιά άκρη και στο μέσο και είναι μακρύτεροι από τους άλλους. Αυτό που θα αποδείξουμε είναι ότι αυτοί οι τρεις χαραχτήρες είναι ο αριθμός του θηρίου κατά 99%.
               Αυτοί οι χαρακτήρες είναι οι κάτωθι

  

 
              πρακτικά είναι αυτοί εδώ έτσι ώστε να έχουμε 4 εναλλαγές άσπρου μαύρου.
   
    

Δηλαδή κάνουμε την ‘υπόθεση’ ότι η πρώτη και η τελευταία άσπρη γραμμή δεν ανήκουν στο περιθώριο. Μα είναι ΥΠΟΘΕΣΗ; ΟΧΙ δεν είναι γιατί το λευκό περιθώριο στον γραμμωτό κώδικα πρέπει
1)      να υπάρχει οπωσδήποτε αριστερά και δεξιά,
2)      να έχει ορισμένο πλάτος (10 modules) και ονομάζεται ήσυχη ζώνη “quiet zone”. Κοιτάξτε όλα  τα προϊόντα και θα καταλάβετε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: όπως είπαμε παραπάνω οι χαραχτήρες στο αριστερό πεδίο αρχίζουν από 0 και καταλήγουν σε 1. Εκείνοι στο δεξιό αρχίζουν από 1 και καταλήγουν στο 0. Με αυτό συνεπάγεται ότι σαρωτής (scanner – light pen) είτε κινείται από αριστερά προς τα δεξιά ή αντίστροφα το πρώτο που συναντάει είναι το 0 (λευκό περιθώριο). Αν δεν υπάρχει λευκό περιθώριο έχουμε πρόβλημα. 

 

 
  (Ολοκάθαρο παράδειγμα λευκού περιθωρίου σε προϊόν με σκούρο πλαστικό υλικό συσκευασίας).
 
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: οι τρεις βοηθητικοί χαραχτήρες παρουσιάζουν τα εξής
1)      εμφανίζουν 4 εναλλαγές άσπρου – μαύρου
2)      ο δεξιός είναι αντίστροφος και κατοπτρικός του αριστερού
3)      ο αριστερός είναι ο περιττός αριθμός (0101) ενώ ο δεξιός ο άρτιος (1010)
ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ δηλαδή τα χαραχτηριστικά του γραμμωτού κώδικα και αντιπροσωπεύουν κάποιον αριθμό. Ποιος είναι αυτός; Ο μοναδικός αυτός αριθμός που παρουσιάζει 4 εναλλαγές σε 4 μονάδες πλάτους και δεν συγχέεται με άλλους είναι ο αριθμός 6. Κοιτώντας κανείς παραπάνω το διάγραμμα των αριθμών θα δει ότι ο αριθμός 6 αποτελείται από 4 εναλλαγές συνεχόμενες και τα επόμενα modules άσπρα δηλαδή 0. Δηλαδή είτε 0000101 είτε 0101 δεν υπάρχει διαφορά
 
ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΜΕΣΑΙΑ ΜΠΑΡΑ: η μεσαία μπάρα όντως δεν χρειάζεται αν δεν υπάρχει παραπάνω από μια κωδικοποίηση του γραμμωτού κώδικα. Αντιθέτως υπάρχουν 3 όπως είδαμε μορφές κωδικοποίησης και η μεσαία μπάρα χρησιμεύει για να ξεχωρίζει τους αριστερούς από τους δεξιούς. Θα σκεφτεί κανείς:  γιατί να υπάρχει παραπάνω από μία κωδικοποίηση ώστε να χρειάζεται η μεσαία μπάρα; Ρωτήστε αυτούς που έφτιαξαν και προώθησαν τον γραμμωτό κώδικα.

   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ: Μετά από το θέμα που δημιουργήθηκε με τον εν λόγω αριθμό έγιναν μελέτες από ηλεκτρονικούς και επιστήμονες οι οποίοι απέδειξαν πως εμπεριέχεται το 666 στον Bar Code.   Η κατασκευάστριες εταιρίες αρνήθηκαν να τον αλλάξουν γιατί η αλλαγή θα κόστιζε και έπειτα αυτός ο τρόπος κωδικοποίησης τους διευκολύνει αφάνταστα.
 
  (Ευχαριστούμε τον Πάτερ Παϊσιο για αρκετές από τις παραπάνω πληροφορίες)

Πηγή: http://www.greekbiblos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου