Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

ΟΙ ΨΑΛΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥΣ

Η λέξη «ψαλμός» προέρχεται από το ρήμα «ψάλλω» που σημαίνει υμνώ μελωδικά τον Θεό, προσφέρω στον Θεό λατρεία με ύμνους μελωδικούς, τραγουδώ με άσματα τον Θεό, λατρεύω τον Κύριο υμνώντας Αυτόν με ψαλμωδίες.

Ο Δαυΐδ ο Βασιλέας και Προφήτης είναι ο ποιητής των εκατό πενήντα (150) ψαλμών που συμπεριλαμβάνονται στο γνωστό και προσφιλές σε όλους τους πιστούς της Εκκλησίας «Ψαλτήριον». Το «Ψαλτήριον» χωρίζεται σε πέντε μέρη, σε συσχέτιση με την Πεντάτευχο του Μωσαϊκού νόμου.


Οι ψαλμοί της Εκκλησίας μας

Η Εκκλησία μας από τους πρώτους αιώνες της Λατρείας χρησιμοποίησε το «Ψαλτήριον» για να υμνήσει τον Θεό, στις κοινές συνάξεις των πιστών, που γίνονταν στους «οίκους του Κυρίου» δηλαδή στους Ιερούς Ναούς.
Και μάλιστα οι πιστοί είχαν πολλή ευλάβεια τους ψαλμούς και ευχαριστούνταν από την ακρόασή τους, σε σημείο να στέκονται όρθιοι, όταν γινόταν η απαγγελία τους. Γι'; αυτό καθιέρωσαν τα λεγόμενα «Καθίσματα» δηλαδή τα μικρά ψαλλόμενα τροπάρια που μεσολαβούν μεταξύ της κάθε ενότητας του ψαλτηρίου, ώστε να κάθονται για λίγο οι πιστοί. Απ'; αυτά τα τροπάρια έλαβαν την ονομασία «Καθίσματα» οι είκοσι (20) ενότητες του «Ψαλτηρίου», που διαβάζονται στην Εκκλησία μας (κυρίως στα Μοναστήρια) κάθε εβδομάδα μία φορά πλήρως και την Μεγάλη Τεσσαρακοστή δύο φορές.
Εκτός όμως από τον καθιερωμένο τρόπο της απαγγελίας του «Ψαλτηρίου» (ανάγνωση), πολλοί στίχοι των ψαλμών, ψάλλονται στη Θεία Λατρεία. Όπως παραδείγματος χάριν το «προκείμενο» του Εσπερινού που ψάλλεται μετά την «Επιλύχνιον Ευχαριστίαν» δηλαδή το «Φως ιλαρόν...» κατά τις καθημερινές και τις μεγάλες Δεσποτικές και Θεομητορικές εορτές. Ομοίως και τα «προκείμενα» που ψάλλονται στην Μικρή Είσοδο της Θείας Λειτουργίας, καθώς και τα «Κοινωνικά» δηλαδή οι ύμνοι που ψάλλονται λίγο πριν κοινωνήσουν οι πιστοί.
Όλες οι ακολουθίες του νυχθημέρου απαρτίζονται και πλαισιώνονται με τους ψαλμούς του Δαυΐδ. Οι στίχοι που μεσολαβούν μεταξύ των «Στιχηρών» και των «Αποστίχων» του Εσπερινού, καθώς και μεταξύ των «Στιχηρών των Αίνων» ή των «Αποστίχων» τους στην Ακολουθία του Όρθρου, προέρχονται από το «Ψαλτήριον».
Το πρώτο μέρος της Ακολουθίας του Αποδείπνου αποτελείται από ψαλμούς. Ομοίως και οι «Ώρες» της Εκκλησίας μας (Πρώτη, Τρίτη, Έκτη και Ενάτη) στο μεγαλύτερό τους μέρος απαρτίζονται από ψαλμούς. Ακόμη και στην Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, που προετοιμάζει τους πιστούς για τη συμμετοχή τους στην Τράπεζα των Φρικτών Μυστηρίων, έχει συμπεριληφθεί ένα μικρό μέρος των ψαλμών.
Πολλοί από τους ψαλμούς έχουν μελοποιηθεί και καλύπτουν τις Λειτουργικές ανάγκες, συμπεριλαμβανόμενοι στις Ακολουθίες της Εκκλησίας, όπως π.χ. οι λεγόμενοι «Πολυέλεοι» που ψάλλονται κατά τις μεγάλες Εορτές και κατά τις Ιερές Αγρυπνίες, αμέσως μετά την Ανάγνωση του «Ψαλτηρίου» του Όρθρο, και είναι στίχοι ψαλμών που σχετίζονται με το θέμα της εκάστοτε Εορτής.
Το «Ψαλτήριον του Δαυΐδ» είναι ένας πολύτιμος θησαυρός για την Εκκλησία μας γιατί πλουτίζει την Λατρεία και την Υμνολογία της και όταν διαβάζεται και όταν ψάλλεται. Τέρπει τους πιστούς, τους ενισχύει στον αγώνα τους κατά των αοράτων εχθρών και στερεώνει την αγάπη τους προς τον Θεό.

Ο ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ (Ν΄) ΨΑΛΜΟΣ

Απ' όλους τους ψαλμούς, ιδιαίτερη χάρη και χρήση έχει ο πεντηκοστός (Ν΄) Ψαλμός, ο λεγόμενος Ψαλμός της μετανοίας, που αποτελεί εξομολόγηση του Δαυΐδ προς τον Θεό και θερμή ικεσία «εκ καρδίας», να τον συγχωρέσει για το διπλό και βαρύτατο ανόμημά του (του φόνου δηλαδή και της μοιχείας) στο οποίο έπεσε από ανθρώπινη αδυναμία.

Ο Ψαλμός αυτός απαγγέλεται «χύμα» σε πολλές Ακολουθίες, καθώς και μετά την Ανάγνωση του Ευαγγελίου του Όρθρου. Την Κυριακή ψάλλεται μετά την Ανάγνωση του Εωθινού Ευαγγελίου, την ώρα που οι πιστοί ασπάζονται το Ιερό Ευαγγέλιο. Εκφράζει τα προς τον Θεό αισθήματα κάθε ανθρώπινης ψυχής που είτε υπέπεσε - όπως ο Δαυΐδ - σε κάποιο βαρύ παράπτωμα, είτε λόγω αμέλειας και αδιαφορίας κρατείται δεμένη στα γήινα φρονήματα, ζητάει το Θείο έλεος για να συνέλθει και να επιστρέψει στο «πρωτόκτιστον κάλλος».
Οι ψαλμοί - όπως και κάθε ύμνος της Εκκλησίας μας - είναι Θεόπνευστοι, δηλαδή γράφτηκαν με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και με την Θεία συνεργία. Απευθύνονται προς τον Δημιουργό και συντελεστή όλων των καλών, τον μόνο αληθινό Θεό και υμνούν την μεγαλοπρέπειά του και την δόξα του.
Πολλοί εύστοχοι και χαρακτηριστικοί είναι οι στίχοι που προλογίζουν το «Ψαλτήριον» που λένε τα εξής: «Παύσον Ορφέα να λαλείς  ρίψαι Ερμή την λύραν. Ο δε λαλών χρησμούς εις τους Δελφούς ας λησμονηθεί πλέον. Διότι ο Δαυΐδ κρούει την λύρα του Πνεύματος διατρανώνει τα μεγαλεία του Θεού εξιστορεί τα πάμπολα τεράστια μεγαλεία κινεί την κτίσιν προς ύμνον του Κτίστου. Και γράφοντας μυσταγωγεί όλους προς σωτηρίαν, παρακινεί τους αμαρτωλούς εις επιστροφήν προς Θεόν, διδάσκοντάς τους να πλύνουν τα αμαρτήματά τους. Και επιπλέον δηλώνει την μέλλουσα Κρίσιν του Δικαιοκρίτου, ίνα μη ευρεθώμεν ανέτοιμοι». Και προσθέτει: «Όπως ο Δαυΐδ με τον λίθον συνέτριψε τον Γολιάθ τον ισχυρόν και δυσσεβή τύρρανον, έτσι και με τις χορδές του Ψαλτηρίου του, ενδυναμώνει τους πιστούς εις την πάλην κατά των δαιμόνων και των παθών ώστε να νικήσουν».
Κάθε φιλόθεη και φιλόμουση ψυχή, βρίσκει ανάπαυση και τέρπεται με την ηδύτητα του «Ψαλτηρίου». Και αναζητά μέσω αυτού να εκφράσει τα λεπτά και ευγενή αισθήματά της προς τον Θεό.

Έτσι το «Ψαλτήριον», αν και είναι ποίημα που γράφηκε πριν την έλευση του Θεού στον κόσμο, ευφραίνει τις ψυχές όλων των ανθρώπων, που λάτρευσαν (εν τω καιρώ του Νόμου) και λατρεύουν (εν τω καιρώ της χάριτος) τον Θεό, και παραμένει στους αιώνες το προσφιλέστερο μελώδημα των καρδιών όλων όσοι «αινούσι τον Θεόν εν εκκλησίαις και εν τοις ταμείοις αυτών, τον μόνον Υπερύμνητον».

Η δύναμη των ψαλμών

Σας παραθέτω τους ψαλμούς της εκκλησίας μας και μέσα απο αυτούς να βρείτε μέσα απο καθημερινή προσευχή, επίλυση για κάθε πρόβλημα που σας απασχολεί

ΨΑΛΜΟΣ ΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΣΗ

1 Η ευλογία που έρχεται ως αποτέλεσμα της μελέτης και της τήρησης του νόμου Του Θεού Για αποφυγή κακού από τους συνανθρώπους μας, αποφυγή μίσους.
2 Επαναστάτης άνθρωπος – Κυρίαρχος Θεός Διαβάζεται πριν από κάθε εργασία.
3 Μια φωνή προς Τον Θεό σε ώρα κινδύνου. Για να λυθούν, φιλικές, οικογενειακές διαφορές.
4 Μια προσευχή για τη νύχτα. Πριν από τον ύπνο. Για μια δύσκολη βραδιά. Για ψυχική ηρεμία.
5 Μια πρωινή προσευχή. Όταν σε πολεμούν με ψέματα. Όταν προσπαθούν να σου καταστρέψουν την εργασία σου.
6 Μια κραυγή αγωνίας. Για την αντιμετώπιση δύσκολων ασθενειών.
7 Μια προσευχή για προστασία και για τη δίκαιη κρίση Του Θεού. Για την αντιμετώπιση μοχθηρών και κακών ανθρώπων. Αντιμετώπιση της πονηριάς των ανθρώπων. Κατά της μαγείας.
8 Θεός – και άνθρωπος. Ευχαριστία προς Τον Θεό. Για το ξεκίνημα κάποιας εργασίας.
9 Ένα τραγούδι δοξολογίας. Όταν πάνε στραβά οι διάφορες υποθέσεις μας.
10 Μια προσευχή για να υπερασπιστεί Ο Θεός τον αδύνατο. Για αυτούς που οδηγούνται άδικα στο δικαστήριο. Γι’ αυτούς που έχουν μεγάλη πίκρα.
11 Μια διάκριση πίστης. Σε περιπτώσεις πανικού. Για να φεύγουν οι δαίμονες.
12 Μια προσευχή για βοήθεια από Τον Θεό. Κατά της εγκατάλειψης.
13 Από την απόγνωση στην ελπίδα. Για αυτούς που πάσχουν από μελαγχολία.
14 Η ανοησία του άθεου. Για τους τυφλούς ψυχικά συνανθρώπους μας. Για να μαλακώσουν οι πεισματάρηδες και οι εγωιστές.
15 Ιδιότητες του ανθρώπου Του Θεού. Για την αποκατάσταση διαλυμένων σχέσεων. Υπέρ των πτωχών συνανθρώπων μας.
16 Ο δρόμος της πίστης. Κατά των σατανικών πομπών. Κατά των πονοκεφάλων. Για τη σωτηρία δαιμονισμένων.
17 Επίκληση μιας καθαρής καρδιάς προς Τον Θεό. Για τους συκοφάντες. Γι’ αυτούς που κατηγορούν άδικα να πάψουν να κατηγορούν. Κατά της γλωσσοφαγιάς. Για το κακό μάτι.
18 Προσευχή Στον Θεό γι’ απελευθέρωση. Για την ευημερία της χώρας και του λαού. Για να κυβερνούν δίκαια οι άρχοντες.
19 Η θαυμαστή δημιουργία Του Θεού και ο τέλειος νόμος Του. Για να συγχωρέσει Ο Θεός τις αμαρτίες μας.
20 Προσευχή για νίκη του βασιλιά. Για επιτυχία συμφωνιών.
21 Ευχαριστία για τον βασιλιά. Για να έχει σωστή πορεία η χώρα, η πόλη, το χωριό.
22 Δοκιμασία και σωτηρία. Για την ειρήνη όλου του κόσμου. Για να σταματούν οι πόλεμοι.
23 Τα πρόβατα και ο βοσκός. Για να συμφιλιωθούν οι μαλωμένοι. Για να επιστρέψουν οι αιρετικοί στην ορθή πίστη.
24 Λατρεία. Για να μαλακώσουν οι καρδιές των σκληρόκαρδων ανθρώπων.
25 Προσευχή ενός ανθρώπου σε δυσκολία. Κατά της μαγείας. Για να σταματήσουν να μας επιτίθενται οι συνάνθρωποί μας.
26 Προσευχή ενός δίκαιου ανθρώπου. Σε κάθε δυσκολία της ζωής.
27 Εμπιστοσύνη και αφιέρωση Στον Θεό. Για να έχουμε καλό ταξίδι. Για οικογενειακή και κοινωνική γαλήνη.
28 Προσευχή και απάντηση. Για να προστατεύσει Ο Θεός τα υπάρχοντά μας. Κατά της επιβουλής των κακών ανθρώπων.
29 Η βροντή Του Θεού. Για να σταματήσουν οι Θεομηνίες, χαλάζι, παγετός, ασταμάτητη βροχή, σεισμοί, πλημμύρες, θύελλες.
30 Ευχαριστία για μια παράταση ζωής. Για να ξεπερνιέται ο κίνδυνος θανάτου μετά από ατυχήματα.
31 Δοκιμασία και εμπιστοσύνη. Για να επιστρέψουν τα άσωτα παιδιά στο σπίτι τους. Για να δει κάποιος με καθαρά μάτια την αλήθεια.
32 Εξομολόγηση και απόλαυση της συγχώρησης Του Θεού. Για να συγχωρέσει Ο Θεός τις αμαρτίες μας. Για να λυτρωθούν οι ψυχές των κεκοιμημένων.
33 Να ψάλλετε όλοι. Για να καρποφορήσουν τα σπαρτά και τα δέντρα. Για καλές κοινωνικές σχέσεις.
34 Η φροντίδα Του Θεού για τον λαό Του. Κατά πάσης ατυχίας.
35 Προσευχή Στον Θεό για να υπερασπιστεί το δίκαιο. Υπέρ των άδικα διωχθέντων για να λάμψει η αλήθεια.
36 Η αιώνια αγάπη Του Θεού. Για να ημερέψουν οι φανατισμένοι Χριστιανοί και να καταλάβουν ότι Ο Θεός είναι πλήρης Αγάπης.
37 Καλό και κακό. Για να τιμωρηθούν από Το Θεό οι άδικοι που βλάπτουν τους συνανθρώπους τους και δεν μετανοούν.
38 Σε μεγάλη στεναχώρια. Μια προσευχή για συγχώρηση. Για να μονιάσουν οι χωρισμένοι. Γι’ αυτούς που δεν νοιάζονται για το σπίτι τους, να νοιαστούν.
39 Η σύντομη ζωή του ανθρώπου. Γι’ αυτούς που πεθαίνουν και φοβούνται και δεν βγαίνει η ψυχή τους.
40 Δοξολογία και προσευχή από μια ξέχειλη καρδιά. Σε κάθε δυσκολία της ζωής.
41 Προσευχή ενός άρρωστου και μοναχικού ανθρώπου. Σε αρρώστους που βρίσκονται στα νοσοκομεία να θεραπευτούν γρήγορα.
42-43 Επιθυμία για Τον Θεό. Για να ελευθερωθούν οι δαιμονισμένοι.
44 Εθνικός θρήνος. Για να μη νικηθεί ο στρατός μας από τον εχθρό.
45 Ένας βασιλικός γαμήλιος ύμνος. Για να πηγαίνουν καλά τα οικογενειακά.
46 «Θεός το φρούριον ημών» Για να ανακόπτει Ο Θεός τις φυσικές καταστροφές. (διαβάζεται ομαδικά). (ομαδική προσευχή).
47 Να αλαλάξετε και να ψάλετε. Ομαδική προσευχή για να υμνηθεί η Δόξα Του Θεού.
48 Σιών, η ένδοξη πόλη Του Θεού. Για να προστατεύει Ο Θεός τον τόπο κατοικίας και τους κατοίκους.
49 Σκέψεις πάνω στη ζωή και τον θάνατο. Γι’ αυτούς που έχασαν τη ζωή τους από βίαιο θάνατο. (ατυχήματα, πόλεμοι, δολοφονίες κ.α.)
50 Ο Θεός καλεί τον άνθρωπο σε απολογισμό. Για καταπολέμηση πάσης αχαριστίας – αχάριστων, αδικίας και αδίκων.
51 Παράκληση για αναγνώριση. Για συγχώρεση αμαρτιών. Εξομολογητικός ψαλμός.
52 Η καταδίκη του πονηρού. Για να τιμωρηθούν οι μάγοι και αυτοί που καταφεύγουν σε αυτούς. Για τιμωρία των υποχθόνιων ανθρώπων.
53 Βλέπε Ψαλμό 14ο.
54 Κραυγή για βοήθεια. Για να μη προδίδονται μυστικά.
55 Προσευχή ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε δυσκολία. Για ξεκαθάρισμα συναισθημάτων και να ιδωθούν καθαρά τα πράγματα. Για να φανεί η καθαρή αλήθεια χωρίς συναισθηματισμό.
56 «Στον Θεό έλπισα». Κατά των δαιμονικών επιβουλών που προέρχονται από απόσταση και ταράζουν τη γαλήνη.
57 Προσευχή ανάμεσα σε άγριους εχθρούς. Για να μη βλάπτουν οι εχθροί με τα έργα τους.
58 «Υπάρχει Θεός που κρίνει». Για να διορθωθούν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί, υπάλληλοι και εργάτες.
59 Προσευχή για προστασία και τιμωρία. Απογευματινή προσευχή για προστασία.
60 Το έθνος σε ήττα. Για να πάρουν θάρρος οι διστακτικοί άνθρωποι και να βρούνε προκοπή.
61 Η προσευχή ενός κουρασμένου βασιλιά. Για εργοδότες που δεν πάνε καλά οι δουλειές τους.
62 Ένας ψαλμός αγάπης και επανάστασης. Για τους νέους που δεν βρίσκουν εργασία.
63 Η διψασμένη καρδιά. Διαβάζεται μετά από κάθε πετυχημένη συμφωνία για να ευοδωθεί στο μέλλον.
64 Προσευχή για προστασία. Για να τιμωρούνται οι συνωμότες και οι προδότες.
65 Ύμνος ευχαριστίας. Για να πάνε καλά τα σπαρτά.
66 Αίνος και λατρεία. Εθνική και ατομική. Για να προστατεύει Ο Θεός όλο το έθνος.
67 Θερισμός. Για να προστατεύει Ο Θεός τα αγαθά της γης από Θεομηνίες, ληστείες.
68 Το θριαμβευτικό τραγούδι του Ισραήλ. Για να νικήσει ο στρατός μας τους εχθρούς μας.
69 Προσευχή ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε μεγάλη δοκιμασία. Όταν γίνονται μεγάλες καταστροφές.
70 Μια επείγουσα κλίση για βοήθεια. Σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
71 Μια προσευχή στα γηρατειά. Για γέροντες που βρίσκονται σε μοναξιά να μη θλίβονται.
72 Προσευχή για το βασιλιά. Για να αποδίδεται ορθή δικαιοσύνη.
73 Η αδικία αυτού του κόσμου. Για να σταματήσουν οι συκοφαντίες. Κατά της γλωσσοφαγιάς.
74 Θρήνος για την καταστροφή του ναού. Όταν αισθανόμαστε εγκαταλελειμμένοι από οικογένεια και φίλους.
75 Ο Θεός είναι Κριτής. Για ν’ αποδώσει Ο Θεός δικαιοσύνη.
76 Ένας ύμνος απελευθέρωσης. Κατά όλων των ειδών της μαγείας.
77 Παρελθόν και παρόν. Για παρηγοριά από τις θλίψεις.
78 Μαθήματα από την ιστορία του Ισραήλ. Για να συνετιστούν οι αχάριστοι άνθρωποι.
79 Η Ιερουσαλήμ σε ερείπια. Σε ειλικρινή μετάνοια. Για να φύγουν οι εχθροί μας άπρακτοι.
80 Προσευχή για αποκατάσταση του Ισραήλ. Για να πάνε καλά οι αγροτικές σοδειές.
81 Το μήνυμα Του Θεού κατά τον θερισ
μό. Για να βάλουν μυαλό οι πεισματάρηδες και να σκεφτούν σωστά.
82 Η δικαιοσύνη Του Θεού. Για να μην αδικούν οι δικαστές τους αθώους.
83 Προσευχή για βοήθεια. Για αποκοπή μαζικής εχθρικής επίθεσης.
84 Το τραγούδι ενός προσκυνητή. Καθημερινή προσευχή.
85 Ευχαριστία και προσευχή. Για χάραξη μιας σωστής πορείας μέσα στη ζωή.
86 Προσευχή ενός ανθρώπου σε δυσκολία. Για να βοηθήσει Ο Θεός να βγούμε από αδιέξοδα και άλλες δυσκολίες της καθημερινότητας.
87 Σιών πόλη Του Θεού, μητέρα των εθνών. Για οικογενειακή γαλήνη.
88 Κραυγή ενός απελπισμένου ανθρώπου. Για να βοηθήσει Ο Θεός να παραταθεί η ζωή κάποιου ανθρώπου.
89 Ύμνος και προσευχή. Για να συγχωρέσει Ο Θεός τα παραπτώματά μας είτε έγιναν εν γνώσει είτε εν αγνοία.
90 Σύντομη και σκληρή η ζωή. Για ανθρώπους που βασανίζονται άδικα από σκληρούς συνανθρώπους τους.
91 Εμπιστέψου Τον Θεό και μείνε ήσυχος. Για πονοκέφαλο και άλλους σωματικούς πόνους. Για να απελευθερωθεί η γυναίκα κατά την εγκυμοσύνη. Όταν δεν βγαίνει η ψυχή κάποιου ανθρώπου που περιμένει το θάνατο.
92 «Ωδή για το Σάββατο». Για να μας δίνει Ο Θεός τα ευλογημένα αγαθά του.
93 «Ο Κύριος Βασιλεύει». Για να χαρίζει φώτιση Ο Θεός.
94 Η δικαιοσύνη Του Θεού. Για να τιμωρήσει Ο Θεός αυτούς που διαπράττουν αδικίες. Για να σταματήσει Ο Θεός αυτούς που τρέχουν στους μάγους για να βλάπτουν άλλους ανθρώπους.
95 Λατρεία Στον Πλάστη μας. Προσευχή για κάθε Δευτέρα.
96 Το μεγαλείο και η Δόξα Του Θεού. Προσευχή για κάθε Τρίτη.
97 Αίνος Στο Θεό. Προσευχή για κάθε Τετάρτη – Αντιμαγική-
98 Ένα τραγούδι Στον Θεό. Προσευχή για κάθε Πέμπτη.
99 Ο Θεός συγχωρεί τον λαό Του. Προσευχή για κάθε Παρασκευή.
100 «Ο Κύριος είναι Θεός». Προσευχή για κάθε Σάββατο.
101 Η διακήρυξη του βασιλιά. Για να φέρονται έντιμα οι άνθρωποι στις συναλλαγές τους.
102 Η κραυγή ενός ανθρώπου σε δοκιμασία Για ψυχολογικές ασθένειες.
103 Η αγάπη και το έλεος Του Θεού. Ομαδική προσευχή για το έλεος Του Θεού.
104 Στον Θεό, Τον Μεγάλο Δημιουργό. Προσευχή για τους ταξιδεύοντες, οδηγούς, ναυτικούς, αεροπόρους και επιβάτες.
105 Ύμνος Στον Θεό για την διαθήκη Του με το Ισραήλ. Για κάθε θλιμμένο, φτωχό και βασανισμένο άνθρωπο.
106 Η ανυπακοή του Ισραήλ. Προσευχή για το απόγευμα της Κυριακής.
107 Ύμνος Στον Θεό, Τον Λυτρωτή. Ειδική προσευχή για τον ταξιδιώτη, τον αιχμάλωτο, τον άρρωστο.
108 Ύμνος Στον Θεό. Για να βρουν προκοπή οι διστακτικοί άνθρωποι.
109 Κραυγή για εκδίκηση. Κλήση για βοήθεια. Για τους αχάριστους που με τα έργα τους και τα λόγια τους αδικούν τους ευεργέτες τους.
110 «Βασιλιάς και ιερέας για πάντα». Ευχαριστήριος για τη σωτηρία των ανθρώπων. Διαβάζεται Κυριακή πρωί.
111 Δοξολογία Στο Θεό. Γι’ αυτούς που πάνε να διαγωνιστούν σε εξετάσεις μαθημάτων.
112 Μακάριος ο άνθρωπος που σέβεται και υπακούει Στο Θεό. Για ανθρώπους και ειδικά για παιδιά που έχουν φοβίες.
113 Ο Ασύγκριτος Θεός μας. Για να βρούνε θεραπεία οι αδύναμοι άνθρωποι.
114 Ύμνος του Πάσχα. Ο Θεός μαζί με το λαό Του. Ευχαριστήρια προσευχή. Διαβάζεται κάθε μέρα.
115 Ο ζωντανός Θεός. Τα άψυχα είδωλα. Ομαδική προσευχή για κάθε κακό.
116 Ύμνος ευχαριστίας. Για να βοηθήσει Ο Θεός να σωθεί η ζωή κάποιου ανθρώπου.
117 Κάλεσμα για δοξολογία.
118 Ύμνος για την γιορτή των Σκηνών. Για να βοηθήσει Ο Θεός να επιτευχθεί κάποιος καλός σκοπός.
119 Προς δόξα του λόγου Του Θεού. Για να σταματήσουν οι εξεγέρσεις και οι εθνικές συμφορές.
120 Ενάντια στους συκοφάντες. Κατά των συκοφαντών. Κατά της γλωσσοφαγιάς.
121 Ο Θεός, Ο Φύλακας. Κατά όλων των ειδών της μαγείας. Για να θεραπευτούν οι ψυχασθενείς.
122 Ιερουσαλήμ, η Πόλη Του Θεού. Για να φυλάει Ο Θεός κάποια πόλη ή χωριό από κάθε συμφορά.
123 Ικεσία για έλεος. Για να μας βοηθήσει Ο Θεός να βγούμε από κάθε αδιέξοδο.
124 Ο Θεός, Ο Σωτήρας. Προσευχή που διαβάζεται στις εθνικές γιορτές.
125 Πεποίθηση Στον Θεό. Πριν από τον ύπνο. Για να μας φυλάει Ο Θεός από νυχτερινές επιθέσεις δαιμόνων.
126 Γέλιο και δάκρυα. Για την ευημερία και προκοπή ενός τόπου. Για να πάνε καλά οι δουλειές.
127 Η ματαιότητα της ανθρώπινης προσπάθειας χωρίς Τον Θεό. Για να επιλύονται χωρίς προβλήματα οικονομικές διαφορές.
128 Οι ευλογίες του ανθρώπου, που σέβεται και υπακούει Στον Θεό. Για κάθε καινούργιο ξεκίνημα στη ζωή.
129 Προσευχή για την πτώση όλων εκείνων που κατέθλιψαν τον λαό Του Θεού. Για ανθρώπους που μας κατατρέχουν ασταμάτητα.
130 Προσευχή, προσμονή, ελπίδα για τη λύτρωση Του Θεού. Για ν’ αφήνουμε τις υποθέσεις μας Στον Θεό.
131 Ένας ψαλμός απλής πίστης. Για να ημερώνει Ο Θεός τα ανήσυχα και άτακτα παιδιά.
132 Στην ανάμνηση της ημέρας που η κιβωτός φέρθηκε στην Ιερουσαλήμ. Γενική προσευχή.
133 Η οικογενειακή ενότητα του λαού Του Θεού. Σε εποχές ανομβρίας για να έρθει βροχή.
134 Ένας ψαλμός για εκείνους που φιλάνε τον Ναό τη νύχτα. Ευχαριστήριος ψαλμός για κάθε μέρα.
135 Ύμνος δοξολογίας για δημόσια λατρεία. Ευχαριστήριος ψαλμός – κάθε μέρα.
136 «Η Μεγάλη δοξολογία» (Χαλέλ) Για τα νεογέννητα παιδιά να μην αρρωσταίνουν.
137 Θρήνος των εξόριστων στη Βαβυλώνα. Για να επιστρέψουν οι εξόριστοι και οι αιχμάλωτοι στα σπίτια τους.
138 Ύμνος ευχαριστίας. Για να φυλάει Ο Θεός τα γυναικόπαιδα που βρίσκονται κάτω από πόλεμο ή διωγμό.
139 Ο Θεός που βρίσκεται εκεί. Κατά πασών των σκοτεινών δυνάμεων και των υπηρετών τους.
140 Προσευχή για την βοήθεια. Κατά αυτών που τρέχουν σε μάγια. Κατά της σκληρής γλωσσοφαγιάς. Κατά της μαύρης μαγείας.
141 Προσευχή για σωστές αντιδράσεις. Για να μη μας μισούν άνευ λόγου οι συνάνθρωποί μας.
142 Προσευχή ενός ανθρώπου μόνου και σε δυσκολία. Για όλους τους κατατρεγμένους. Για να φύγει η διχόνοια και να έρθει η ομόνοια.
143 Προσευχή για βοήθεια από Τον Θεό. Για κατάθλιψη και κακό μάτι.
144 Ύμνος για τη νίκη Του Θεού. Για να δώσει Ο Θεός ειρήνη.
145 «Ο Κύριος είναι Μέγας» Για να μη καταστρέφουν οι ανεύθυνοι άνθρωποι το φυσικό περιβάλλον.
146 Ατομική δοξολογία. Για αναπτέρωση του πεσμένου ηθικού.
147 Εθνική δοξολογία. Για να ευημερεί ο λαός.
148 Παγκόσμια δοξολογία. Για να πούμε ένα ελάχιστο ευχαριστώ Στον Πανάγαθο Θεό.
149 Η ωδή των πιστών Του Θεού. Για να κρίνει Ο Θεός αυτούς που μας αδικούν.
150 Χορωδιακή συμφωνία δοξολογίας. Ομαδική προσευχή για να δοξάσουμε Τον Θεό.
Ἑρμηνεία τῶν Ψαλμῶν, κατὰ τὸν Ὅσιο Ἀρσένιο τὸν Καππαδόκη

Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης, σὰν ἱερέας ποὺ ἦταν, χρειαζόταν νὰ διαβάζει εὐχὲς γιὰ διάφορες περιπτώσεις. Οἱ εὐχὲς ὅμως τοῦ Εὐχολογίου δὲν ἀρκοῦσαν, ἐπειδὴ ὑπῆρχαν πολλὲς περιπτώσεις γιὰ τὶς ὁποῖες δὲν ὑπῆρχε ἀνάλογη εὐχή. Ἔτσι ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος χρησιμοποιοῦσε ὅλους τοὺς ψαλμοὺς τοῦ Ψαλτηρίου, ὁρίζοντας ἕναν ψαλμό, γιὰ καθεμιὰ περίπτωση. (Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος τοὺς χρησιμοποιοῦσε καὶ γιὰ εὐχή).
Τὸ Ψαλτήρι, μὲ τὴ χρήση αὐτή, τὸ εἶχε καὶ ὁ Γέροντας καὶ τὸ διάβαζε καθημερινὰ ὁλόκληρο. Μερικὲς φορὲς μάλιστα χώριζε τὴ νύχτα σὲ ὧρες:
ἀπὸ τὶς 9:00 ὡς τὶς 10:00 π.χ. διάβαζε τὴν εὐχὴ καὶ εὐχόταν γιὰ ὅσους τελειώνουν ἀργὰ ἀπὸ τὶς δουλειές τους καὶ γυρίζουν στὰ σπίτια τους, γιὰ νὰ τοὺς φυλάει ὁ Θεός
ἀπὸ τὶς 11:00 ὡς τὶς 12:00 εὐχόταν γιὰ ὅσους ταξιδεύουν τὴ νύχτα, νὰ μὴν παθαίνουν ἀτυχήματα
ἀπὸ τὶς 12:00 ὡς τὶς 1:00 γιὰ ὅσους ξενυχτοῦν μέσα στὰ κακόφημα κέντρα, γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσει ὁ Θεὸς νὰ ξεφύγουν.
Γενικὰ εὐχόταν γιὰ ὅλες τὶς περιπτώσεις: γιὰ ὅσους ἦταν μέσα στὰ νοσοκομεῖα, γιὰ τὰ ζευγάρια ποὺ μάλωναν, γιὰ νὰ λυπηθεῖ ὁ Θεὸς τὰ παιδάκια κλπ.
Αὐτὴ τὴ χρήση τοῦ Ψαλτηρίου σύμφωνα μὲ τὸν Ὅσιο Ἀρσένιο τὸν Καππαδόκη, παραθέτουμε ὡς μιὰ κατάσταση ποὺ ἐξηγεῖ σὲ ποιὲς περιπτώσεις ἐνδείκνυται ὁ κάθε ψαλμός.
________________________________________
ΨΑΛΜΟΙ
1. Ὅταν φυτεύουν δένδρα ἢ ἀμπέλι, γιὰ νὰ καρποφορήσουν.
2. Γιὰ νὰ δώσει φώτιση ὁ Θεὸς σ᾿ αὐτοὺς ποὺ πηγαίνουν σὲ συνέδρια.
3. Γιὰ νὰ φύγει ἡ κακία ἀπὸ ἀνθρώπους, γιὰ νὰ μὴ βασανίζουν ἄδικα τοὺς συνανθρώπους τους.
4. Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς εὐαίσθητους ἀνθρώπους, ποὺ ἀρρώστησαν ἀπὸ μελαγχολία ἀπὸ τὴ συμπεριφορὰ τῶν σκληρόκαρδων ἀνθρώπων.
5. Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τὰ πληγωμένα, χτυπημένα μάτια ἀπὸ κακὸ ἄνθρωπο.
6. Γιὰ νὰ ἐλευθερώσει ὁ Θεὸς τὸν μαγεμένο ἄνθρωπο.
7. Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ ἔπαθαν ἀπὸ φοβία ἀπὸ τὶς φοβέρες καὶ τὶς ἀπειλὲς τῶν κακῶν ἀνθρώπων.
8. Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ ἔπαθαν κακὸ ἀπὸ δαίμονες ἢ ἀπὸ πονηροὺς ἀνθρώπους.
9. Γιὰ νὰ πάψουν νὰ σὲ φοβερίζουν οἱ δαίμονες στὸν ὕπνο ἢ μὲ τὶς φαντασίες τὴν ἡμέρα.
10. Γιὰ τὰ σκληρόκαρδα ἀνδρόγυνα ποὺ μαλώνουν καὶ χωρίζουν. (Ὅταν βασανίζει ἄδικα ὁ σκληρὸς ἢ ἡ σκληρὴ τὸν εὐαίσθητο).
11. Γιὰ τοὺς τρελοὺς ποὺ ἔχουν καὶ κακότητα καὶ κάνουν κακὸ στοὺς ἀνθρώπους.
12. Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ πάσχουν ἀπὸ τὸ συκώτι.
13. Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ πάσχουν ἀπὸ φοβερὸ δαιμόνιο, συνέχεια 3 φορὲς τὴν ἡμέρα ἐπὶ 3 ἡμέρες.
14. Γιὰ ν᾿ ἀλλάξουν γνώμη οἱ λῃστὲς καὶ νὰ ἐπιστρέψουν ἄπρακτοι καὶ μετανοημένοι.
15. Γιὰ νὰ βρεθεῖ τὸ κλειδί, ὅταν χαθεῖ.
16. Γιὰ μεγάλη συκοφαντία, 3 φορὲς τὴν ἡμέρα ἐπὶ 3 ἡμέρες.
17. Ὅταν γίνεται σεισμὸς ἢ θεομηνία, κατακλυσμὸς καὶ κεραυνοί.
18. Γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦν οἱ μητέρες στὴν γέννα τους.
19. Γι᾿ ἀνδρόγυνα ποὺ δὲν γεννοῦν λόγω ἀναπηρίας, γιὰ νὰ τοὺς θεραπεύσει ὁ Θεός, γιὰ νὰ μὴν χωρίσουν.
20. Γιὰ νὰ μαλακώσει ὁ Θεὸς τὶς καρδιὲς τῶν πλουσίων νὰ κάνουν ἐλεημοσύνες στοὺς φτωχούς.
21. Γιὰ νὰ ἐμποδίσει ὁ Θεὸς τὴν πυρκαϊά, γιὰ νὰ μὴν γίνει κακό.
22. Γιὰ νὰ ἡμερέψει ὁ Θεὸς τὰ ἄτακτα καὶ ἀνυπάκουα παιδιά, ποὺ θλίβουν τοὺς γονεῖς τους.
23. Γιὰ νὰ ἀνοίξει ἡ πόρτα, ὅταν χαθεῖ τὸ κλειδί.
24. Σὲ ἀνθρώπους ποὺ φθονεῖ πολὺ ὁ πειρασμὸς καὶ τοὺς φέρνει συνέχεια ἀναποδιὲς στὴν ζωή τους, γιὰ νὰ γογγύζουν.
25. Ὅταν ζητάει κανεὶς κάτι καλὸ ἀπὸ τὸν Θεό, γιὰ νὰ τοῦ τὸ δώσει, χωρὶς νὰ τὸν βλάψει.
26. Γιὰ νὰ προστατέψει ὁ Θεὸς τοὺς χωρικοὺς ἀπὸ τὰ ἐχθρικὰ στρατεύματα, νὰ μὴν κάνουν κακὸ στοὺς ἀνθρώπους καὶ λεηλασίες στὶς ἀγροικίες.
27. Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς νευρασθενεῖς καὶ τοὺς νευροπαθεῖ.
28. Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ τοὺς πειράζει ἡ θάλασσα καὶ φοβοῦνται στὴν πολλὴ φουρτούνα.
29. Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ κινδυνεύουν μακριά, μέσα σε βάρβαρους καὶ ἄπιστους λαούς, γιὰ νὰ τοὺς φυλάξει ὁ Θεὸς καὶ νὰ φωτίσει κι ἐκείνους νὰ ἡμερέψουν, καὶ νὰ γνωρίσουν τὸ Θεό.
30. Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς ἀφθονία σπαρτῶν καὶ καρπῶν στὰ δέντρα, ὅταν ὁ καιρὸς δὲν εἶναι εὐνοϊκός.
31. Γιὰ νὰ βροῦν οἱ ὁδοιπόροι τὸν δρόμο, ὅταν χαθοῦν καὶ ταλαιπωροῦνται.
32. Γιὰ νὰ φανερώσει ὁ Θεὸς τὴν ἀλήθεια στοὺς ἀδικοφυλακισμένους, γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦν.
33. Σὲ ψυχορραγοῦντες, ὅταν βασανίζονται ἀπὸ τοὺς δαίμονες τὴν ὥρα τοῦ θανάτου, ἢ σὲ ἐχθρικὰ στρατεύματα, ὅταν ἀπειλοῦν καὶ παραβιάζουν τὰ σύνορα, γιὰ νὰ κάνουν κακό.
34. Γιὰ νὰ ἐλευθερώσει ὁ Θεὸς τοὺς καλοκάγαθους ἀνθρώπους ἀπὸ τὶς παγίδες τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἐκμεταλλεύονται τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ.
35. Γιὰ νὰ ἐξαλειφθεῖ τελείως ἡ ἔχθρα μετὰ ἀπὸ τὰ μαλώματα ἢ παρεξηγήσεις.
36. Γιὰ βαριὰ πληγωμένους ἀνθρώπους ἀπὸ κακοποιοὺς ἐγκληματίες.
37. Ὅταν πονᾶνε οἱ σιαγόνες ἀπὸ σάπια δόντια.
38. Γιὰ νὰ βροῦν ἐργασία οἱ ἐγκαταλελειμμένοι καὶ δυστυχισμένοι ἄνθρωποι, γιὰ νὰ μὴ θλίβονται.
39. Γιὰ νὰ ἐπανέλθει ἀγάπη μεταξὺ ἀφεντικοῦ καὶ ὑπαλλήλων, ὅταν δημιουργοῦνται προστριβές.
40. Γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦν οἱ μητέρες στὴν γέννα, ἀπὸ πρόωρο τοκετό.
41. Σὲ νέους ποὺ ἀρρωσταίνουν ἀπὸ ἔρωτα, ὅταν τραυματίζεται τὸ ἕνα πρόσωπο καὶ θλίβεται.
42. Γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦν οἱ αἰχμάλωτοι ἀπὸ τὶς φυλακὲς τοῦ ἐχθρικοῦ ἔθνους.
43. Γιὰ νὰ φανερώσει ὁ Θεὸς τὴν ἀλήθεια στὰ παρεξηγημένα ἀνδρόγυνα, γιὰ νὰ συμφιλιωθοῦν.
44. Γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ πάσχουν ἀπὸ τὴν καρδιὰ ἢ ἀπὸ τὰ νεφρά.
45. Γιὰ τοὺς νέους, ποὺ ἐμποδίζει ὁ ἐχθρός, ἀπὸ φθόνο, νὰ δημιουργήσουν οἰκογένεια (νὰ παντρευτοῦν).
46. Γιὰ νὰ εἰρηνεύσει ὁ ὑπηρέτης ἢ ὁ δοῦλος, ὅταν φύγει πληγωμένος ἀπὸ τὸ ἀφεντικό του καὶ νὰ βρεῖ δουλειά.
47. Ὅταν γίνονται μεγάλες καταστροφὲς καὶ λῃστεῖες ἀπὸ βαρβαρικὲς συμμορίες -πειρατῶν-. (Νὰ διαβάζεται συνέχεια ἐπὶ 40 ἡμέρες).
48. Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ κάνουν ἐπικίνδυνη δουλειά.
49. Γιὰ νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὸν Θεὸ οἱ ἀπομακρυσμένοι ἄνθρωποι, γιὰ νὰ σωθοῦν.
50. Ὅταν ἐξ ἁμαρτιῶν μας ἔρθει παιδαγωγικὴ ὀργὴ Θεοῦ (ἐπιδημία ἀρρώστιας καὶ θανατικὸ στοὺς ἀνθρώπους ἢ στὰ ζῷα).
51. Γιὰ νὰ μετανοήσουν οἱ σκληρόκαρδοι ἄρχοντες καὶ νὰ γίνουν εὐσπλαχνικοί, γιὰ νὰ μὴ βασανίζουν τὸν λαό.
52. Γιὰ νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς τὰ δίχτυα, νὰ γεμίζουν ψάρια.
53. Γιὰ νὰ φωτίσει ὁ Θεὸς τοὺς πλούσιους, ποὺ ἔχουν ἀγορασμένους δούλους, νὰ τοὺς ἐλευθερώσουν.
54. Γιὰ νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ ὑπόληψη τῆς δυσφημισμένης οἰκογένειας ποὺ εἶχε συκοφαντηθεῖ.
55. Σὲ εὐαίσθητους, ποὺ ἔχουν πληγωθεῖ ψυχικὰ ἀπὸ τοὺς συνανθρώπους τους.
56. Γι᾿ ἀνθρώπους ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ πονοκέφαλο, ἀπὸ πολλὴ στενοχώρια.
57. Γιὰ νὰ ἔλθουν εὐνοϊκὰ τὰ πράγματα σ᾿ ἐκείνους ποὺ ἐνεργοῦν γιὰ τὸ καλό, νὰ ἐμποδίσει ὁ Θεὸς κάθε πονηρὴ ἐνέργεια δαιμόνων ἢ φθονερῶν ἀνθρώπων.
58. Γιὰ τοὺς βουβούς, νὰ δώσει ὁ Θεὸς λαλιά.
59. Γιὰ νὰ φανερώσει ὁ Θεὸς τὴν ἀλήθεια, ὅταν συκοφαντεῖται σύνολο ἀνθρώπων.
60. Γι᾿ αὐτοὺς ποὺ δυσκολεύονται στὴν ἐργασία, εἴτε ἀπὸ τεμπελιὰ εἴτε ἀπὸ δειλία.
61. Γιὰ νὰ ἀπαλλάξει ὁ Θεὸς ἀπὸ δοκιμασίες τὸν ὀλιγόψυχο ἄνθρωπο, ποὺ δὲν ἔχει ὑπομονὴ καὶ γογγύζει.
62. Γιὰ νὰ καρπίσουν τὰ χωράφια καὶ τὰ δέντρα, ὅταν στεροῦνται ἀπὸ νερό.
63. Ὅταν δαγκωθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ λύκο ἢ σκύλο λυσσασμένο (τοὺς ἔδινε καὶ ἀπὸ τὸ διαβασμένο νερό, γιὰ νὰ πιοῦν).
64. Γιὰ νὰ ἔχουν οἱ ἔμποροι εὐλογία, γιὰ νὰ μὴν φλυαροῦν καὶ ἀδικοῦν τοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους.
65. Γιὰ νὰ μὴν φέρει ἀναποδιὲς ὁ πονηρὸς στὰ σπίτια καὶ θλίβει τὶς οἰκογένειες.
66. Γιὰ νὰ εὐλογηθοῦν τὰ πουλερικὰ (ὀρνιθοτροφεῖα).
67. Γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦν οἱ μητέρες, ποὺ δυσκολεύονται νὰ ἀποβάλλουν, ὅταν παθαίνουν κακό.
68. Ὅταν γίνονται θεομηνίες καὶ πλημμυρίζουν τὰ ποτάμια καὶ παρασύρουν σπίτια καὶ ἀνθρώπους.
69. Σὲ εὐαίσθητους ἀνθρώπους ποὺ θλίβονται γιὰ τὸ παραμικρὸ καὶ ἔρχονται σὲ ἀπόγνωση, νὰ τοὺς ἐνισχύει ὁ Θεός.
70. Γιὰ ἐγκαταλελειμμένους ἀνθρώπους, ποὺ γίνονται βαρετοὶ ἀπὸ φθόνο τοῦ διαβόλου καὶ ἔρχονται σὲ ἀπόγνωση, γιὰ νὰ βροῦν ἔλεος ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ περίθαλψη.
71. Γιὰ νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς τὰ ἀγαθὰ τῆς νέας ἐσοδείας, ποὺ μετέφεραν στὰ σπίτια τοὺς οἱ γεωργοί.
72. Γιὰ νὰ μετανοήσουν οἱ κακοποιοὶ ἄνθρωποι.
73. Γιὰ νὰ προφυλάξει ὁ Θεὸς τοὺς χωρικοὺς ποὺ ἐργάζονται στὰ χωράφια τους, ὅταν οἱ ἐχθροὶ ἔχουν περικυκλωμένο τὸ χωριό.
74. Γιὰ νὰ ἡμερέψει τὸ βάρβαρο ἀφεντικό, νὰ μὴν βασανίζει τοὺς συνανθρώπους του, τοὺς ὑπαλλήλους.
75. Σὲ μητέρα ποὺ φοβᾶται στὴ γέννα της, γιὰ νὰ τὴν ἐνθαρρύνει καὶ νὰ τὴν προστατέψει ὁ Θεός.
76. Ὅταν δὲν ὑπάρχει κατανόηση μεταξὺ γονέων καὶ παιδιῶν, νὰ τοὺς φωτίσει ὁ Θεός, γιὰ νὰ ἀκοῦνε τὰ παιδιὰ τοὺς γονεῖς καὶ οἱ γονεῖς νὰ δείχνουν ἀγάπη.
77. Γιὰ νὰ φωτίσει ὁ Θεὸς τοὺς δανειστές, νὰ μὴν πιέζουν τοὺς συνανθρώπους τους γιὰ τὸ χρέος τους, καὶ νὰ εἶναι εὐσπλαγχνικοί.
78. Γιὰ νὰ προφυλάξει ὁ Θεὸς τὰ χωριὰ ἀπὸ λῃστεῖες καὶ καταστροφὲς τῶν ἐχθρικῶν στρατευμάτων.
79. Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο, ὅταν πρήζεται τὸ πρόσωπό του καὶ πονάει ὅλο τὸ κεφάλι του.
80. Γιὰ νὰ οἰκονομήσει ὁ Θεὸς τοὺς φτωχούς, ποὺ στεροῦνται καὶ στενοχωριοῦνται ἀπὸ τὴν ἀνέχεια καὶ θλίβονται.
81. Γιὰ νὰ ἀγοράσουν οἱ ἄνθρωποι τὰ προϊόντα τῶν γεωργῶν, γιὰ νὰ μὴν στενοχωριοῦνται καὶ θλίβονται οἱ χωρικοί.
82. Γιὰ νὰ ἐμποδίσει ὁ Θεὸς τοὺς κακοὺς ἀνθρώπους, ποὺ θέλουν νὰ κάνουν δολοφονίες.
83. Γιὰ νὰ διατηρηθοῦν ἀπὸ τὸν Θεὸ ὅλα τὰ ὑπάρχοντα τοῦ σπιτιοῦ καλά, τὰ ζῷα καὶ τὰ προϊόντα τῶν παραγωγῶν.
84. Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν πληγωθεῖ ἀπὸ τοὺς λῃστὲς καὶ ἔπαθαν καὶ ἀπὸ φοβία.
85. Γιὰ νὰ σώσει ὁ Θεὸς τὸν κόσμο, ὅταν πέφτει χολέρα στοὺς ἀνθρώπους καὶ πεθαίνουν.
86. Γιὰ νὰ παρατείνει ὁ Θεὸς τὴν ζωὴ στοὺς οἰκογενειάρχες, ποὺ ἔχουν ἀκόμη ὑποχρεώσεις οἰκογενειακές.
87. Γιὰ νὰ προστατεύσει ὁ Θεὸς ὅλους τοὺς ἀπροστάτευτους ἀνθρώπους, ποὺ ταλαιπωροῦνται ἀπὸ σκληροὺς συνανθρώπους.
88. Γιὰ νὰ δυναμώσει ὁ Θεὸς τοὺς φιλάσθενους καὶ ἀδύνατους ἀνθρώπους, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ἐργάζονται χωρὶς νὰ κουράζονται καὶ νὰ θλίβονται.
89. Γιὰ νὰ βρέξει ὁ Θεός, ὅταν ὑπάρχει ἀνομβρία ἢ ὅταν στερέψουν τὰ πηγάδια, γιὰ νὰ βγάλουν νερό.
90. Γιὰ νὰ ἐξαφανιστεῖ ὁ διάβολος, ὅταν παρουσιάζεται σὲ ἄνθρωπο καὶ τὸν τρομάζει.
91. Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς σύνεση στοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ προκόπτουν πνευματικά.
92. Γιὰ νὰ προφυλάξει ὁ Θεὸς τὸ πλοῖο, ὅταν κινδυνεύει ἀπὸ μεγάλη φουρτούνα στὴ θάλασσα (ἔριχνε δὲ καὶ ἁγιασμένο νερὸ στὰ τέσσερα σημεῖα τοῦ πλοίου).
93. Γιὰ νὰ φωτίσει ὁ Θεὸς τοὺς ἄτακτους ἀνθρώπους, ποὺ δημιουργοῦν θέματα στὸ ἔθνος καὶ ἀναστατώνουν τὸν λαὸ καὶ τὸν ταλαιπωροῦν μὲ ἀκαταστασίες καὶ φαγωμάρες.
94. Γιὰ νὰ μὴν πλησιάσουν μάγια στὰ ἀνδρόγυνα καὶ δημιουργοῦνται θέματα καὶ προστριβές.
95. Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς τὴν ἀκοὴ στοὺς κουφούς.
96. Γιὰ νὰ φύγουν τὰ μάγια ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους.
97. Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς παρηγοριὰ στοὺς στενοχωρημένους ἀνθρώπους, γιὰ νὰ μὴ θλίβονται.
98. Γιὰ νὰ εὐλογήσει καὶ νὰ χαριτώσει ὁ Θεὸς τοὺς νέους ποὺ θέλουν νὰ ἀφιερωθοῦν στὸν Θεό.
99. Γιὰ νὰ εὐλογήσει καὶ νὰ ἐκπληρώσει ὁ Θεὸς τοὺς θείους πόθους τῶν ἀνθρώπων.
100. Γιὰ νὰ δίνει ὁ Θεὸς χαρίσματα στοὺς καλοκάγαθους ἀνθρώπους.
101. Γιὰ νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ φέρουν ἀξιώματα, γιὰ νὰ βοηθοῦν τὸν κόσμο μὲ καλοσύνη καὶ κατανόηση.
102. Γιὰ νὰ ἔλθουν τὰ ἔμμηνα, ὅταν καθυστεροῦν.
103. Γιὰ νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς τὰ ὑπάρχοντα τῶν ἀνθρώπων, γιὰ νὰ μὴν στεροῦνται καὶ θλίβονται, ἀλλὰ νὰ δοξάσουν τὸν Θεό.
104. Γιὰ νὰ μετανοήσουν οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ ἐξομολογηθοῦν τὶς ἁμαρτίες τους.
105. Γιὰ νὰ δώσει φώτιση ὁ Θεὸς στοὺς ἀνθρώπους νὰ μὴν ξεκλίνουν ἀπὸ τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας.
106. Γιὰ νὰ λύσει ὁ Θεὸς τὴν στείρωση τῶν γυναικῶν.
107. Γιὰ νὰ ταπεινώσει ὁ Θεὸς τοὺς ἐχθρούς, γιὰ νὰ ἀλλάξουν τὶς κακὲς τῶν διαθέσεις.
108. Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς σεληνιασμένους ἢ γιὰ νὰ ἐλεήσει τοὺς ψευδομάρτυρες, νὰ μετανοήσουν.
109. Γιὰ νὰ ἔχουν σεβασμὸ οἱ νεότεροι στοὺς μεγαλύτερους.
110. Γιὰ νὰ μετανοήσουν οἱ ἄδικοι κριτὲς καὶ νὰ κρίνουν δίκαια τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ.
111. Γιὰ νὰ προφυλάξει ὁ Θεὸς τοὺς στρατιῶτες, ὅταν πηγαίνουν στὸν πόλεμο.
112. Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς εὐλογίες στὴ φτωχὴ χήρα, νὰ πληρώσει τὰ χρέη της καὶ ν᾿ ἀπαλλαχτεῖ ἀπὸ τὴ φυλακή.
113. Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τὰ καθυστερημένα διανοητικὰ καὶ μογγόλαλα παιδιά.
114. Γιὰ νὰ δίνει ὁ Θεὸς εὐλογίες καὶ παρηγοριὰ στὰ δυστυχισμένα, φτωχὰ παιδάκια, γιὰ νὰ μὴν περιφρονοῦνται ἀπὸ τὰ παιδιὰ τῶν πλουσίων καὶ θλίβονται.
115. Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τὸ φοβερὸ πάθος τοῦ ψεύδους.
116. Γιὰ νὰ διατηροῦν ἀγάπη καὶ ὁμόνοια οἱ οἰκογένειες καὶ νὰ δοξολογοῦν τὸ Θεό.
117. Γιὰ νὰ ταπεινώσει ὁ Θεὸς τοὺς βαρβάρους, ὅταν κυκλώνουν τὸ χωριὸ καὶ τὸ ἀπειλοῦν, καὶ νὰ ἀνατρέψει τὶς κακὲς διαθέσεις τους.
118. Γιὰ νὰ πατάξει ὁ Θεὸς τοὺς βαρβάρους, καὶ νὰ ταπεινώσει τὴν δράση τους, ὅταν σφάζουν ἀθῶα γυναικόπαιδα.
119. Γιὰ νὰ δίνει ὑπομονὴ καὶ ἀνεκτικότητα ὁ Θεὸς στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ εἶναι ἀναγκασμένοι νὰ παρευρίσκονται μὲ δόλιους καὶ ἄδικους ἀνθρώπους.
120. Γιὰ νὰ προστατεύσει ὁ Θεὸς τοὺς σκλάβους ἀπὸ τὰ ἐχθρικὰ χέρια, νὰ μὴν τοὺς κακοποιήσουν μέχρι νὰ ἐλευθερωθοῦν.
121. Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ πάσχουν ἀπὸ βασκανία.
122. Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς τὸ φῶς στοὺς τυφλοὺς καὶ νὰ θεραπεύσει τὰ πονεμένα μάτια.
123. Γιὰ νὰ φυλάξει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὰ φίδια, νὰ μὴν τοὺς δαγκώσουν.
124. Γιὰ νὰ προφυλάξει ὁ Θεὸς τὰ κτήματα τῶν δικαίων ἀνθρώπων ἀπὸ τοὺς κακοὺς ἀνθρώπους.
125. Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ πάσχουν ἀπὸ συνεχεῖς πονοκεφάλους.
126. Γιὰ νὰ εἰρηνεύσει ὁ Θεὸς τὴν οἰκογένεια, ὅταν μαλώνουν.
127. Γιὰ νὰ μὴν πλησιάσει ἡ κακία τοῦ ἐχθροῦ ποτὲ στὰ σπίτια καὶ νὰ ἐπικρατήσει ἡ εἰρήνη καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὴν οἰκογένεια.
128. Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ πάσχουν ἀπὸ ἡμικρανία, πονοκεφάλους καὶ νὰ ἐλεήσει τοὺς σκληρόκαρδους καὶ ἀδιάκριτους ἀνθρώπους, ποὺ στενοχωροῦν τοὺς εὐαίσθητους.
129. Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς θάρρος καὶ ἐλπίδα στοὺς ἀρχάριους, γιὰ νὰ μὴ δυσκολεύονται στὴ δουλειά τους.
130. Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς μετάνοια καὶ παρηγοριὰ μὲ ἐλπίδα στοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ σωθοῦν.
131. Γιὰ νὰ λυπηθεῖ ὁ Θεὸς τὸν κόσμο, ὅταν ἐξ ἁμαρτιῶν μας γίνονται συνεχεῖς πόλεμοι.
132. Γιὰ νὰ φυλάξει ὁ Θεὸς τὰ ἔθνη νὰ συμφιλιωθοῦν καὶ νὰ εἰρηνεύουν οἱ ἄνθρωποι.
133. Γιὰ νὰ φυλάξει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ κάθε κίνδυνο.
134. Γιὰ νὰ συγκεντρώνονται οἱ ἄνθρωποι τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς καὶ νὰ ἑνώνεται ὁ νοῦς τους μὲ τὸ Θεό.
135. Γιὰ νὰ προστατέψει ὁ Θεὸς τοὺς πρόσφυγες, ὅταν ἐγκαταλείπουν τὰ σπίτια τους καὶ φεύγουν, γιὰ νὰ σωθοῦν ἀπ᾿ τοὺς βαρβάρους.
136. Γιὰ νὰ σταθεροποιήσει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο, ποὺ ἔχει ἄστατο χαρακτῆρα.
137. Γιὰ νὰ φωτίζει ὁ Θεὸς τοὺς ἄρχοντες τοῦ τόπου, γιὰ νὰ βρίσκουν κατανόηση οἱ ἄνθρωποι στὰ αἰτήματά τους.
138. Γιὰ νὰ πάψει ὁ διάβολος νὰ πειράζει τοὺς εὐαίσθητους ἀνθρώπους μὲ βλάσφημους λογισμούς.
139. Γιὰ νὰ ἡμερέψει ὁ Θεὸς τὸν δύστροπο οἰκογενειάρχη, ποὺ ταλαιπωρεῖ ὁλόκληρη τὴν οἰκογένεια.
140. Γιὰ νὰ ἡμερέψει Θεὸς τὸν βάρβαρο ἄρχοντα τοῦ τόπου, ποὺ βασανίζει τοὺς συνανθρώπους του.
141. Γιὰ νὰ ἡμερέψει ὁ Θεὸς τὸν ἐπαναστάτη, ποὺ κάνει κακό• καὶ Κούρδης ἐὰν εἶναι, γίνεται ἀρνί.
142. Γιὰ νὰ προστατέψει ὁ Θεὸς τὴν μητέρα στὸν καιρὸ τῆς ἐγκυμοσύνης, νὰ μὴν ἀποβάλει.
143. Γιὰ νὰ καταπραΰνει ὁ Θεὸς τὸν ἀναστατωμένο λαό, νὰ μὴν γίνει ἐμφύλιος πόλεμος.
144. Γιὰ νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς τὶς ἐργασίες τῶν ἀνθρώπων, γιὰ νὰ εἶναι εὐάρεστες στὸν Θεό.
145. Γιὰ νὰ σταματήσει ὁ Θεὸς τὶς αἱμορραγίες τῶν ἀνθρώπων.
146. Γιὰ νὰ θεραπεύσει ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἔχουν κτυπηθεῖ καὶ πληγωθεῖ στὶς σιαγόνες ἀπὸ κακοὺς ἀνθρώπους.
147. Γιὰ νὰ ἡμερέψει ὁ Θεὸς τὰ ἄγρια ζῷα τοῦ βουνοῦ, γιὰ νὰ μὴν κάνουν κακὸ στοὺς ἀνθρώπους καὶ ζημιὲς στὰ σπαρτά.
148. Γιὰ νὰ κάνει καιρὸ εὐνοϊκὸ ὁ Θεός, γιὰ νὰ ἔχουν ἀφθονία εἰσοδημάτων οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ δοξάζουν τὸν Θεό. (Τέλος ἑρμηνειῶν τοῦ ὁσίου Ἀρσενίου)
149. Ἀπὸ εὐγνωμοσύνη καὶ εὐχαριστία στὸν Θεὸ γιὰ τὶς μεγάλες του καλοσύνες καὶ γιὰ τὴν πολλή του ἀγάπη, ποὺ δὲν ἔχει ὅρια, καὶ μᾶς ἀνέχεται. (Τοῦ Γέροντα)
150. Γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸς χαρὰ καὶ παρηγοριὰ στοὺς θλιμμένους ἀδελφούς μας, ποὺ βρίσκονται στὴν ξενιτιὰ καὶ στοὺς κεκοιμημένους ἀδελφούς μας, ποὺ βρίσκονται στὴν πιὸ μακρινὴ ξενιτιά. (Τοῦ Γέροντα)
Πηγές : http://www.agiooros.net
               http://www.gonia.gr
               http://www.ecclesia.gr
               http://www.pigizois.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου