Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΟΙΟΣ ΟΜΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ;

Ποιος όμως θα είναι ο Αντίχριστος των εσχάτων καιρών; Μήπως ο Διάβολος, σαν άνθρωπος; Όχι! «Ουδαμώς» λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Αντίχριστος δεν θα είναι ο Σατανάς, δεδομένου, ότι διακρίνεται από αυτόν, σαν ξεχωριστό πρόσωπο. Θα το δούμε αυτό καλύτερα πιο κάτω, όταν θα αναπτύξουμε το θέμα με βάση με βάση το κείμενο της Αποκαλύψεως. Θα δούμε εκεί, ότι ο Σατανάς παρομοιάζεται με Δράκοντα, ο Αντίχριστος με θηρίο επτακέφαλο, που βγαίνει από την άβυσσο της θαλάσσης και ο ψευδοπροφήτης παρομοιάζεται με το θηρίο, που βγαίνει από την ξηρά.


Δεν θα είναι, λοιπόν, ο Αντίχριστος, ο ίδιος ο Διάβολος ενανθρωπημένος, διότι είναι αδύνατη η ενανθρώπιση του Διαβόλου, καθώς και κάθε πονηρού ή αγαθού αγγέλου.
Ο Σατανάς δεν μπορεί να σαρκωθεί, να γεννηθεί σαν άνθρωπος, όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Δεν μπορεί, λοιπόν, αυτός, ο ασώματος, να παρουσιασθεί μέσω του Αντιχρίστου, σαν άνθρωπος επί της γης.
Μιλώντας γι’ αυτό το ζήτημα ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνόςυπογραμμίζει, ότι είναι αδύνατο να γίνει ενανθρώπηση του Διαβόλου, όπως έγινε η ενανθρώπηση του Χριστού:
«Ουκ αυτός τοίνυν ο Διάβολος γίνεται άνθρωπος, κατά την του Κυρίου ενανθρώπηση∙ μη γένοιτο» (PG. 94,1217).
Δεν θα είναι ο Σατανάς, θα είναι άνθρωπος. Θα είναι όμως άνθρωπος, όργανο του Διαβόλου. Θα είναι ενεργούμενό του. Για τον άνθρωπο αυτό, τον Αντίχριστο λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι θα είναι: «κατ’ ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους» (Β΄ Θεσ. Β’ 9).
Αντίχριστος
Ο Ιερός Χρυσόστομος επίσης δίδοντας απάντηση στο ερώτημα, ποιος είναι ο Αντίχριστος λέγει, ότι δεν είναι ο Σατανάς: «αλλ’ άνθρωπος τις πάσαν αυτού δεχόμενος την ενέργειαν» (PG. 62,482). Θα είναι, λοιπόν, άνθρωπος, που θα κάναι ό,τι του λέει ο Σατανάς.
Με τον άνθρωπο, λοιπόν, αυτόν θ’ αναπτύξει δραστηριότητα πικρή και βάναυση ο Διάβολος έτσι, σαν να ήταν ο ίδιος αυτοπροσώπως.
Οι Πατέρες μας το ξεκαθαρίζουν το ζήτημα τούτο πολύ καλά. Ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, για να δείξει πόσο πιστό όργανο του Διαβόλου θα είναι ο Αντίχριστος άνθρωπος των εσχάτων καιρών, μας τονίζει, ότι μ’ αυτόν είναι σαν να ενεργεί ο ίδιος ο Σατανάς, «αυτοπροσώπως δι’ αυτού ενεργών» (Κυριλ. Ιεροσολ. ΒΕΠΕΣ 39,191).
Ο Οικουμένιος εξ άλλου, δίδοντας τον ορισμό του Αντιχρίστου, υπογραμμίζει, ότι θα είναι αυτός «άνθρωπος ενεργούμενος υπό του Σατανά» (PG. 119,117).
Και ο Θεοφύλακτος λέει, ότι ο Αντίχριστος θα είναι «άνθρωπος έχων τον Σατανάν εν εαυτώ, δι’ αυτού ενεργούντα» (PG. 124,1344)
Ο σατανοφόρος αυτός άνθρωπος θα εργασθεί κάθε ανομία. Θα υπηρετήσει τον αφέντη του, τον Διάβολο σ’ όλο το μισόκαλο μένος του. Θα ενεργήσει όσο πιο ύπουλα, βίαια, τυραννικά και βάρβαρα γίνεται, κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της ανθρωπότητος.
Ο Αντίχριστος θα είναι Εβραίος μας πληροφορεί ο Οικουμένιος. Θα παρουσιασθεί «εκ ρίζης Εβραίων» λέει ο Ανδρέας Καισαρείας(PG. 106,368).
Θα γεννηθεί από την εβραϊκή φυλή Δαν βεβαιώνει, πάνω απ’ όλα, η Αγία Γραφή. «Και γενηθήτω Δαν όφις εφ’ οδού…» (Γεν. μθ. 17).
Θα γεννηθεί «εκ πορνείας» λέει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Τοπικά ο Αντίχριστος θα ξεκινάει από την Γαλιλαία, όπως και ο Χριστός. «Εκ Γαλιλαίας, όθεν ο Χριστός εξήλθεν, εξέρχεται, ως φησίν η Γραφή∙ σκύμνος λέοντος Δαν και εκπηδήσει εκ Βασάν. Αύτη δε εστιν Σκυθόπολις» (ΒΕΠΕΣ 35,132) λέγει ο Μέγας Αθανάσιος. Από αυτό προκύπτει, ότι ίσως η μητέρα του Αντιχρίστου ή οι πρόγονοί του να ξεκινήσουν από τα ανατολικά μέρη της περσικής γης, πέρα από τον Ευφράτη και έρθουν στη Γαλιλαία. Τούτο ενισχύει και το γεγονός, ότι τους τελευταίους καιρούς οι ξεριζωμένοι άπιστοι Εβραίοι ξαναγυρίζουν στον τόπο αυτό.
Από Εβραίους θα γεννηθεί, λοιπόν, ο Αντίχριστος. Εβραϊκή θα είναι η καταγωγή του, από εκεί θα κάνει το ξεκίνημα των φοβερών σχεδίων του Διαβόλου. «Τοις Ιουδαίοις ελεύσεται» λέει επιγραμματικά ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός (PG. 94,1216).
Πηγή: «Ο Αντίχριστος», Αρχ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (Σελ. 41-44) –  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου